Pris

 

Pris

Den månedlige omkostning er den samme som ved en kommunal dagplejeplads. I 2022 er prissatsen: kr. 3030 per måned.

 

Betaling

Der indbetales forud for hver måned.

Beløbet skal være indbetalt senest sidste bankdag i måneden forud.

 

Speciel info

Der er mulighed for økonomisk friplads, og der ydes søskenderabat – lige som ved kommunale pasnings-løsninger.

Der indbetales for alle årets 12 måneder, da det også dækker feriepenge.

Der er tre måneders opsigelsesfrist, og der kan ikke udmeldes barn i juli måned.

Eventuelle prisreguleringer sker typisk i forbindelse med årsskiftet, og vil i så fald følge en eventuel prisregulering ved den kommunale dagpleje.