Hvad er privat dagpleje?

En privat dagplejeplads sammenholder fordelen ved en sikker pasnings mulighed lige som en kommunal plads (dagplejepladsen godkendes af kommunen, og der er tilsyn fra kommunen på lige vilkår med en kommunal dagplejer) med en øget fleksibilitet.

Ved en privat dagplejeplads har man mulighed for selv at vælge, hvor ens barn skal passes og af hvem. Der er desuden større mulighed for at påvirke dagplejepladsens åbningstider.

En privat børnepasser er ikke bundet af kommunal økonomi og nøgleordene for det jeg kan tilbyde, er derfor stabilitet, engagement og fleksibilitet.

Lige som ved en offentlig pasnings mulighed er der mulighed for økonomisk friplads, og der ydes søskenderabat.