Erritsø Møllebanke 36, 7000 Fredericia 30 59 49 79
title image

Pris

'For at få fuld værdi af lykke, skal man have nogen at dele den med.' - Mark Twain

..

Den månedlige omkostning for 2023 er kr. 3082 per måned.

 

Betaling

Der indbetales forud for hver måned.

Beløbet skal være indbetalt senest sidste bankdag i måneden forud.

 

Speciel info

Der er mulighed for økonomisk friplads, og der ydes søskenderabat – lige som ved kommunale pasnings-løsninger.

Der indbetales for alle årets 12 måneder, da det også dækker feriepenge.

Der er tre måneders opsigelsesfrist, og der kan ikke udmeldes barn i juli måned.

Eventuelle prisreguleringer sker typisk i forbindelse med årsskiftet.