Erritsø Møllebanke 36, 7000 Fredericia 30 59 49 79
title image

Hvad gør jeg nu?

'Der findes ingen fremmede, kun venner vi ikke kender.' - Samuel Pepys

Det er ret simpelt. I kontakter mig, og vi aftaler et møde i mit hjem, hvor I får mulighed for at møde mig og se de rammer, hvor dagplejen er.

Ved dette møde kan I stille mig alle de spørgsmål, I måtte have.

Efter mødet har vi alle betænkningstid. Hvis vi vælger at indgå et samarbejde, skriver I en kontrakt med mig i mit hjem. Jeg sørger så for alt yderligere papirarbejde med kommunen.

Derefter starter jeres barn på den aftalte første dag.